A10:183


(Rubrik:)        Hwseby Sochn                                                              

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

D            Kollsta, it Skatteheman   10 ¾ örss Landh.                             

E             Utsädhe det ena Åhret                                       14 1/8 tunna   
F             Utsädhe det andra Åhret                                    13 ¼ tunna    
              Hårdwalz Engh till                        30 lass          
                                                                                                            
              Tarffweskog och Mulebeet goodh.                                         
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Stenigh Engh                                                                                        
Kollsta                                                                                                 
obru-kat åker                                                                                       
hårdh walz Engh                                                                                   
Engehage