A10:184-185


(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt  Hwseby Sochn                          

                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Hwseby kiörkeby    5  heman.                                                

1                                                                                                          
B            Utsedhe det ena Åhret                                                            
C            Utsedhe det andra Åhret                                                        
              Engh till                                                                                  
2                                                                                                          
B            Utsedhe det ena åhret                                                             
C            Utsede thet andra åhret                                                          
              Engh till                                                                                  
3                                                                                                          
B            Utsädhe det ena åhret                                                             
C            det andra åhret                                                                       
              Engh till                                                                                  
4                                                                                                          
B            Utsede thet ena Åhret                                                             
C            det andra åhret                                                                       
              Engh till                                                                                  
5                                                                                                          
B            Utsedhe det ena Åhret                                                            
C            Utsede det andra Åhret                                                          
              Engh till                                                                                  
              Skog och mulebete ingen.                                                       
B            Utsedhe till heela byen                                       40 tunnor      
C            det Andra åhret                                                 39 ½ tunna    
              Eng till heela Byen                        72 lass          
              5/2
    
D            Broby   3  heman  25 örss landh.                      
1             Frelssehemman  9  örs landh.                                                  
E             Utsedhe det ena Åhret                                       14 7/8 tunnor
F             Utsede det Andra åhret                                     11 1/8 tunna   
              Engh till                                                             68 lass          
2             Både Cronegårderna  hwardera  8  örss landh.  
E             Utsede hwarthera det ena åhret                          13 5/16 tunnor
F             Utsede hwarthera det andra Åhret                     9 7/8 tunnor  
              Engh hwarthera till                       60 ½ lass      
              Skog och Mulebeet goodh.                                                     
              Fiskewatn intedt                                                                     
                                                                                                            
G            Klåckaren sår det ena Åhret                              2 ¾ tunnor    
H            det Andra Åhret                                                2 tunnor        
              Engh till                                                             8 lass hö        
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Hårdwalz Engh                                                                                     
hård walz Engh                                                                                     
Betzhage                                                   
klockarens Engh                                                                                   
lind                                                                                                       
Obrukat åker
obrukad                                                                                               
Huusby kyrkia                                                                                      
Huseby                                                                                                
Hård-walz engh                                                                                    
Godh Skene walz Engh till kyrke byn                                                    
A  klockarenss åker                                                                             
B  till huseby                                                                                         
Brooby Engh något wååt                                                                      
kalffue hage                                                                                          
kalffue hage                                                                                          
kalffue hage                                                                                          
Broo by                                                                                               
Starr engh meste dhelen                                                                        
lind                                                                                                       
Torpestelle till Söra gården                                              
Skogigh hårdwalz Engh