A10:186


(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt                                                   

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Märstadh it Skatteheman   16 örs landh.                                 

B            Utsedhe det ena Åhret                                       28 ½ tunna    
C            Utsedhe det andra åhret                                     17 ¾ tunnor  
     Engh till                                                 200 Lass                             
     Skog  ringa.                                                                                     
              Mulebeet ingen.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Märstadh