A10:188-189


(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt     Norsunda Sochn                    

                                                                                                                 
Notarum Explicatio                                                                               

A            Krogsta  3  heman.                                                                 

1             Skattaheman    9  örss landh.                                                  
B            Utsede det ena Åhret                                         16 ¾ tunnor
C            Utsede det Andra Åhret                                    16 3/8 tunnor 
     Engh till                                                 45 lass                                
                                                                                      
2             Frelssehemman   7  öress landh                                              
B            Utsede det ena Åhret                                         13 ½ tunna   
C            det Andra Åhret                                                13 ¼ tunna   
              Engh till                                                             35 lass          
                                                                                                            
3             Frelssehemman   4  örs Landh.                                               
B            utsedhe det ena Åhret                                        7 ¾ tunnor    
C            det andra åhret                                                  7 ½ tunna     
              Engh till                                                             20 lass          
1             Wret till Skattegården                                        2 tunnor        
2             Wreet till frelssegården  7 örss landh                  1 tunna          
                                                                                                            
              Skog och Mulebete efter nödtörften.                                       
              Fiskewatn och qwarnestelle intet.                      
                                                                                                            
D            Wigby är 2 heman.                                           
1             Cronehemmanedt är 10 1/3 öress landh.                                  
E             Utsädhe det ena Åhret                                       17 tunnor      
F             Utsäde det andra Åhret                                     16 ½ tunna   
              Engh till                                                             25 lass          
G            En Åkerfieldh och Engzfieldh belegen i Krogsta 
              gierde, och är signum litra G        1 5/8 tunnor                         
                                                                                      
2             Frelssehemman    10 ½ öres Landh.                                       
E             Utsedhe det ena åhret                                        17 7/8 tunnor
F             det andra Åhret                                                 17 ½ tunna   
              Engh till                                                             26 Lass         
                                                                                                            
              Skogh och Mulebete ganska ringa.                                         
              Fiskewatn och Qwarnestelle intet.                                           
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Krogsta                                                                                                
Wigby