A10:190


(Rubrik:)       
Erlingehwndratz Häradt                                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Söderby   3  Croneheman.                                                     

1                                                                                                          
B            Utsedhe det ena åhret                                                             
C            Utsedhe det andra Åhret                                                        
              Engh till                                                                                  
2                                                                                                          
B            Utsäde det ena Åhret                                                             
C            Utsädhe det andra åhret                                                         
              Eng till                                                                                    
3                                                                                                          
B            Utsedhe det ena Åhret                                                            
C            det andra Åhret                                                                      
              Eng till                                                                                    
              Skog och Mulebeet godh.                                                      
              Denne By haffwer legat lenge ödhe                                         
              och nu brukass till Walesta näss.                       
              Och haffwer thenne by Utsädhe Uthi                                       
B            det ena åhret                                                     28 7/8 tunnor
C            det andra åhret                                                  35 tunnor      
              Inreknadt all obrukadt och bru-                                              
              kadt åker tillhopa.                                                                  
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Söderby