A10:2-3

     
(Rubrik:) Sollentwna häradt Spånga sochn
 
      Notarum Explicatio
A   Häästa skattehemman 1 Uthjordh                   4 öresland
      Frälsehemman 1 Uthjordh                                      7 öresland
      (utanför ramen) ligger till Skiäleby i Järfälla Sochn
1    Skattehemanett är                                                   16 öresland
B                    Wästergärdett uthsädhe                                          17 tunnor
D  Uthjordh til samma åhrett uthsädhe                        4 tunnor
C    Östergärdett uthsädhe                                            16 tunnor
E    Uthjordh til samma gärde uthsädhe                        4 tunnor
G    Hårdwaldz Engh til Skattegården enskilt             12 lass
F    Engh aff halff hårdwaldh och halff starr              39 lass
H    Starr Engh til uthjorden                                         9 lass
2        Frelsehemanett är                                                 4 ½ öresland
B     Wästergärdett uthsädhe                                        4 ¾ tunna
C     Östergärdett uthsädhe                                           4 ½ tunna
I      Engh til frelsegården enskilt                                 5 lass
F     Engh af starr och hårdwaldh til                            11 lass
       Uthjorden som til dhenne gården tilförne hafwer legat
       ligger nu til Skiäleby i Järrfälla sochn och finns
       dher hennes qvalitet folio 18
       Til föreskrevne hemman finns intet skogh eller fiskewatn
       litet  mulebete
K    Klåckare fiällen uthsädhe                                       1 3/8 tunna
L     Och Klåckare fiällen andhre åhret                           2 tunnor
M    Obrukat Åker
 
(Karttext:)
 
Gierfälla körka                                                  
Här taga Järrfella byes ägor wedh
På  dhenna sijdan taga Ackala ägor wedh        
På dhenne sijdan Julesta ägor
På dhenne sijdan taga Kålkärs ägor wedh        
På dhenne sijdaan Eggeby ägor                          
beteshagar[1]                                                     
       
Författad år 1636 af Thomas Christiernsson
 


[1] Oläsligt ord.