A10:20                                                         

 
(Rubrik:)  Sollentuna                                                                            
 
Notarum Explicatio                                                         
A         Biörkeby  frelsehemman  1     9 öresland                                 
                         Skatte  Uthjord  1     4 öresland                                 
B         Södhergärdett. Uthsädhe                15 tunnor      
C         Norregärdett. Uthsädhe                  9 tunnor       
D         Starr Engh                25 lass                                                      
            Uthjordens qvalitet finns igen på Barsbroo                                 
            afrijtningh folio 21                                               
E          Obrukadt Åker                                                                         
                                           
(Karttext:)                                                                     
 
Wäddesta ägor                                                                                     
Barsbro ägor                                                                  
Skiäleby ägor                                            
Swartmylla                                                                     
Obrukat åker                                                                  
Lunda ägor