A10:22-23                                                                                         

    
(Rubrik:)  Sollentuna Häradt   Gierfella Sochn                                       
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               
A         Wädesta Skattehemman  1                                  22 öresland   
B         Norregärdett  uthsädhe                                        19 tunnor      
C         Södhergärdet  uthsädhe                                        14 ½ tunna   
D         Engh til                                                                41 lass          
E          Uthiord ligger til Barsbroo och finnes                                         
            dhär hennes qvalitah                                            
F          Engh til samma uthiordh                                                            
G         Obrukadt Åker                                                                         
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Eggellunda  Skatte                                               12 öresland   
B         Södhergärdett  uthsädhe                                       12 ½ tunna   
C         Norregärdet   uthsädhe                                        14 tunnor      
D         Engh                                                                    50 lass          
            Ingen Skogh eller mulebete                                                       
E          Obrukadt Åker                                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Starr Engar                                                                     
Betesshage                                                                                           
Tegell hagen                                                                                         
obrukat åker