A10:24                                                                          

   
(Rubrik:)  Sollentuna Häradt                                           
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Kalffzhäll  Skatte     12 öresland                                              
B         Norregärdet                                                         7 1/8              
C         Millangärdett                                  5                    17 ¼ tunna   
D         Östergärdett                                                         5 1/8               
E          Södergärdett  uthsädhe                                        17 tunnor      
E          Starr Engh til                                                        120 lass        
F          Uthjordh belegen på Ålestadz Egor Åkeren är Obrukadt           
G         Igen lagd åker til uthiorden                                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Beteshage                                                                                            
Ålesta Siön                                                                                           
Hårrsta ägor                                                                   
grundjord                                                                       
Ålesta ägor                                                                     
lerjordh                                                                          
Wäresta ägor                                                                  
Eggelunda ägor                                                                                     
Kyrkiobyns ägor