A10:34-35                                                                                         

    
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt  Sollentwna Sochn                                   
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Skillinge  heman   3                                                                
1             Skattehemman    1       11 öresland                                       
B            uthsädhe i Norregärdet                                      16 tunnor      
C            uthsädhe i Södhergärdet                                    15 tunnor      
D            Starr Eng mästeparten                                       50 lass          
2             Cronohemman                   3 öresland                                   
B            uthsädhe                                                            4 1/3 tunna    
C            uthsädhe                                                            4 tunnor        
D            Engh                                                                 14 lass          
3             Frelsehemman                     6 öresland                                  
B            uthsädhe                                                            8 2/3 tunna    
C            uthsädhe                                                            8 tunnor        
D            Engh                                                                 27 lass          
              Skogh mulebete och fiskewatn                                                
              til nädtårfften                                                                          
E             Torpeställe til Skattehemmanet obrukat åker  1 ½ tunna       
F             Tårpeställe      obrukat                                           ¾ tunna    
G            Torp  til Cronohemmanet  obrukat                        ½ tunna    
H            Obrukadt Åker                                                
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Rotebroo                                                                                             
starrwaldh 36 lass                                                                                
hårdwald 15 lass                                                                                  
hästhage                                                                         
Norrwijkan                                                                                          
Gilberga ägor                                                                  
Sandmylla                                                                                            
ytterby ägor                                                                                          
starr 40 lass                                                                    
Saniord                                                                                                
Solltuna ägor                                                                                        
Wijby ägor