A10:36                                                                          

   
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt                                                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Bögh  Cronohemman                  12 öresland                        
B            Uthsädhe                                                           11 tunnor      
C            Uthsädhe                                                           10 tunnor      
D            Starr Engh til                                                     28 lass          
E             Frelse uthfiäller Wälborne herr Claes                                      
              Flämmingz                                                                              
              Skog, fiskewatn och mulebete till                      
              nödtårfften                                                                             
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Rafwalen lacus                                                                                     
Råssdijkz fiällen                                                                               
Wässby                                                                          
Swartmylla                                                                                           
Knijsta Skogh                                                                                      
Knijsta åker