A10:38-39                                                                          

   
(Rubrik:)  Sollentwna Sochn                                                                 
                                              
   
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt  Sollentwna Sochn                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Skiäleby   Skattehemman    2                                                
1             Oppegården  32  öresland                                                     
B            Uthsädhe i Bygärdet                                          26 5/8 tunnor
C            I Edzgärdet til samma åhret                                14 tunnor      
D            dhet andre åhret i bygärdett                               27 ¾ tunnor  
     på torpet til samma åhret                       4 tunnor       
              dhet andre åhret i torpa                                      2 ½ tunna    
E             I wreterne                                                         1 ½ tunna    
              Hårdwaldz Engh                                                                     
F             Starr Engh wed edzgärdet                                  26 lass          
              Starr Eng wed byen                                           11 lass          
              Starr  Eng wed torpet                                        52 lass          
2             Nedhergården    28  öresland                                                 
B            Uthsädhe i bygärdet                                           23 1/8 tunna  
C           I edzgärdet                                                        12 ¼ tunna   
D            dhet andre åhret                                                24 ¼ tunna   
E             I wreeten                                                           1 ¼ tunna    
              wed torpet dhet ene åhret                                  3 ½ tunna    
              Eng bådhe starr och hårdwald                                                
              Godh Skog, mulebete och fiskewatn                                       
G            Obrukadt Åker                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Norrwijkan                                                                                          
hästhage                                                                                               
Kijsta ägor                                                                                           
Saniordh                                                                         
Store Landzwägen emellan Stockholm och Opsala                                
tompten                                                                          
Sandiord                                                                        
Knijsta ägor                                                                                         
duger nogorlunda till Åker                                                                     
Bagare ägor                                                                                         
Sanjord