A10:4                                                                                                                                                             

 
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Notarum Explicatio                                                                               
 
A       Spånga Kyrkia                                                                                                 
B       Prästegården kallas Stridzberga          
C      Östergärdett uthsädhe                       17 ¼ tunna                         
D       Wästergärdett uthsädhe                                          16 ½ tunna                         
E       Engh til prästegården halfparten hårdwald                                                          
         och halfparten starrwaldh                                        70 lass                                
F       Kalfhage                                                                                                           
G       Klockarens täppa ene åhrett                                   2 ½ tunna     
H       Klockarens täppa andre åhret                                 1 ½ tunna                           
          Til föreskrevne prästeheman är hwarken skogh     
          eller mulebete eij heller fiskewatn                                                                       
                                                                                                                                  
(Karttext:)                                                                                                                 
 
På dhenne sijdan ligger Eggeby ägor Närmast hoos                                                     
Spånga Kyrkiobyes ägor                                                                                            
leerjordh                                                                                                                    
Betesshage                                                                                                                 
leerjordh                                                                                                                     
leerjordh                                                                                                                    
Wästrestad ägor                                                                                   
Bromstens ägor                                                                                                           
Rinkeby ägor närmast