A10:40                                                                          

   
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt                                                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
              Rotsunda   heman  3                                                               
1             Skattehemman         10 öresland                     
              uthsädhe i Södhergärdet                                    11 ½ tunna   
              I  norregärdett                                                   20 1/3 tunna  
              Starr Engh til                                                     60 lass          
2.3         dhe andre tu Cronehemman huar                        8 öresland    
B            uthsädhe til huart hemanet                                  9 ¼ tunna     
C            uthsädhe til huart hemanet                                  8 1/3 tunna    
              Starr eng til hwart hemanet                                 45 lass          
              Skog och mulebete til nödtårfftn                        
              got fiskewatn                                                                          
D            Obrukadt Åker                                                                      
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Grimsta ägor                                                                                        
Starr 80 lass                                                                   
Roote broo                                                                                          
hästhage                                                                         
Sandmylla                                                                                            
hästhage                                                                         
Kalfhage                                                                         
Starr 40 lass                                                                   
Betesshage full med Steen                                                                     
starr 20 lass                                                                    
Norrwijkan                                                                                           
Skillinge ägor