A10:42-43                                                                       

   
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt    Eedz Sochn                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Eedz byen     heman      4                                                       
1             Skattehemman    1                                                                
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     9      tunnor   
C            Dhet andre åhret                                                7 ½               
D            Engh till                                                             32 lass          
              Dhe andre 3 frelsehemanen äro lijka medh                              
              dhetta i öretaal, åker och Engh                                                
                                                                                                            
I              Törneby                                                                                 
              Brukas til edz prästebordh                                                      
K            uthsädhe dhet ena åhret                                     5 tunnor        
L             dhet andre åhret                                                4 1/8 tunna    
M           hårdwaldz Engh till                       6 lass            
N            Starr Engt till                                                     14 lass          
O            Klåckare fiällen                                                 ¾ tunna       
P             Til eedz byen                                                     1 5/8 tunnor   
Q            Obrukat åker til edz byn                                    1 ¼ tunna     
R            Skogigh Eng til edz byn                                      10 lass          
S             Enges teg til Klåckaregården                              1 lass           
              Skogh mulebete och fiskewatn                                                
              til nödtårfften                                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                         
E             Edz Prästegårdh                                                                     
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    11 ¼ tunna   
G            dhet andra                                                         10 ½ tunna   
H           Engh til starr och hårdwaldz hö                          42 lass          
              Ett Frelsehemman ligger  med prästebolet i                             
              tegeskiffte är lijka stort i åker och                      
              Engh                                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Mälaren                                                                          
Betesshage                                                                                           
Starr Engh                                                                                            
betesshage                                                                                           
Beteshage                                                                                            
Starr Engh                                                                                            
Eedz Siöön