A10:44                                                                                             

    
(Rubrik:)   Sollentwna Häradt                                                               
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Törnedaal 1 Crone hemman                                                   
B            Uthsedhe dhet ena åhret                                    7 tunnor        
C            Dhet andra åhret                                                5 tunnor        
D            Hårdwalss engh till                       10 lass          
E             Hårdwalss engh till                       10 lass          
              Skogh och Mulebete till notorff-                        
              ten såsom och fiskewatn                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                                                 
Melaren