A10:48-49                                                                       

   
(Rubrik:)   Sållentwna Häradt    Bråmma Sochn                                    
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Bråmma Prästegårdh                                                              
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    18 ¼ tunna   
C            dhet andre åhret                                                18 ¾ tunnor
D            hårdwaldz höö till                                              70 lass          
E             Uthfiäll kiöpt til prästebordet                              5 3/8 tunnor   
F             Klåckare wreeten                                              1 ¾ tunnor    
              Skog och mulebete intet.  något lijtet                                       
              fiskewatn                                                                               
G            Bråmma kyrkiogårdh                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Ekeby ägor                                                                                          
Bäckenberga ägor                                                                                
Beteshage full med Skog                                                                       
leriord                                                                                                  
leriord                                                                            
Karswijkz ägor