A10:5                                                                                              

 
(Rubrik:)  Spånga Sochn                                                                                            
 
Notarum Explicatio                                                                               
A       Flijsta Skattehemman                   1. 26 öresland                        
B       Norregärdet uthsädhe                       20 ½ tunna
          på vreten såes                                                        7/8 tunna      
C       Södhergärdet uthsädhe                                           23 ¾ tunna   
D       Hårdwaldz Engh                                                     38 lass          
E       Beteshage                                                                                   
    
Til föreskrevne heman är ingen skogh                             
heller mulebete eij heller fiske-                                         
watn                                                                                                     
F              Obrukadt Åker                                                                    
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
 
Nälstadz ägor
Sunby ägor                                                                     
grundjordh    
leermylla                                                                         
tompt            
Bäckenbärgz ägor                                                           
Grundjorh                           
Bällestadz ägor