A10:54                                                                          

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh                                                               
                                                                                                            
    
A            Hassla    3  Gårdar                                           
1             Crone gårdh   10 2/3 öres Landh Jordh                                   
B            Wtsädhe i det Ena gierdet medh Brukat och                            
              Obrukadt åker                                                  12 ¼ tunnor
C            I dett andrat gierdet                                           11 ½ tunnor
D            hårdhwallss Engh till                                                  Lass       
E             hårdhwallss Engh till                     Lass   }          26   Lass       
F             hårdhwallss Engh till                     Lass                                    
                                                                                                            
2             Crone gårdh   6 öres Landh Jordh                                          
B            Utsädhe i deth gierdhe B står                             7 1/8 tunnor   
C            I dhet C står                                                      6 ¼ tunnor    
D            hårdhwaldhs Engh till                   Lass                                    
E             hårdhwaldhs Engh till                   Lass               14 Lass         
F             hårdhwaldhs Engh till                   Lass                                    
                                                                                                            
3             Crone hemman ödhe      4 2/3 öres Landh                               
B            Utsädhe                                                            5 3/8 tunnor   
C            Uthsädhe                                                           4 ¼ tunnor    
D            hårdhwalss Engh till                      Lass                                    
E             hårdhwalss Engh till                      Lass               10 Lass         
F             hårdhwalss Engh till                      Lass                                    
H            Obrukatt åker till Alla Tre gårdar                      
              Ingen skogh                                                                           
              Littet Mulbette                                                                       
              Inte fiskewatn                                                                         
                                                                                                            
I              En wreet och lind till                                                               
              Hassla på huilken wret saess  1 tunna                                     
              höö huar annat åhr                 2 lass                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Mälåsa Eghor                                                                 
Nälana Egor                                                                                         
Lind öö Egor                                                                                        
Leer Jordh                                                                                           
Berga Egor                                                                                           
Leer Jordh                                                                                           
Grana Egor