A10:55                                                                          

   
(Rubrik:) Wallentuna Sochen                                                                
                                                                                                            
    
A            Mällösa       heman                      2                                         
1             Skattehemman            5 öresland                                          
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     6 tunnor        
C            dhet andre                                                         5 ½ tunna     
E             I wreten                                                            ¾ tunna        
D            Starr och hårdwaldz Eng                                    35 lass          
                                                                                                            
2             Frelsehemman     19 öre                                                        
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     22 tunnor      
C            dhet andre                                                         21 ½ tunna   
D            Starr och hårdwaldz höö                                    135 lass        
              Skogh och mulebete intit för-                                                  
              uthan tredess gierdhet.                                                            
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Wallensiö fiällen                                                                                    
leerjord                                                                                                
leerjord