A10:56-57                                                                       

   
(KartRubrik)  Wallentuna häradh  Wallentuna Sochen                           
                                                                                                            
Explicatio Notarum                                                                               
A            Lindöö    heman  6                                            
1             Skattehemman             11 öre                                               
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     13 15/16 tunnor
C            dhet andre åhret                                                13 ¼ tunna   
D            höö til                                                                56 lass          
2             Frelsehemman       5 ½ öresland                      
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     6 15/16 tunnor
C            dhet andre                                                         6 5/8 tunna    
D            höö til                                                                26 lass          
3             Frelsehemman       lijka med dhet förre                                  
4             Cronohemman          4 1/3 öre                                                
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     5 ½ tunna     
C            dhet andre åhret                                                5 ¼ tunna     
D            höö til                                                                20 lass          
5             Frelsehemman            lijka medh   2 och 3                             
6             Frelsehemman         4 ½ öre                                                  
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     5 5/8 tunnor   
C            dhet andre åhret                                                5 3/8 tunnor   
D            Eng til                                                                21 lass          
              Skogh mulebete och fiskewatn til nödh-                                  
              tårfften.                                                                                  
E             hårdwaldz Eng til Bärga och Suresta                  26 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Sälna ägor                                                                                            
Mällösa ägor                                                                                        
Sorrman                                                                                               
hassla ägor