A10:6-7                                                                                            

    
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt  Spånga Sochn                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Akalla Skattehemman  3                                                          
1                    Skattehemman  8 ½ öresland                                                              
B         Östergärdett uthsädhe                    10 1/5  tunna
C         Wästergärdet uthsädhe                   8 ½ tunna                           
D         Tårpeställe uthsädhe 1 tunna                               
E          wreet  uthsädhe                              2 tunnor        
F          Engh til                                           26 lass                                
                                                                                                            
2          Skattehemman                               14 ½ öresland                    
B         Östergärdet uthsädhe                     17 2/5 tunn
C         Wästergärdet uthsädhe                   16 1/16 tunna                     
G         Wreet  uthsädhe                             2 tunnor       
F                   Engh til                                 45 lass                                
H        Engeshage til                                  8 lass                                  
                                                                                      
3                    Skattehemman   9 ¼ öresland                                                             
B         Östergärdett  uthsädhe                   11 2/5 tunn
C         Wästergärdet  uthsädhe                  10 ½ tunna                         
F          Engh til                                           29 lass                                
    
Til samma heman ligger en uthiordh Lille Achala benämd
som tilförne hafwer waritt ett heman : Men nu är              
dher oppå ingen  hws och är samma uthiord   11 öresland                     
I   }      uthiordhens uthsädhe det ena året   15  ½ tunna  
K                                                                                                         
L          uthiordens uthsädhe andre åhret                            11 ¾ tunna   
M        Eng til uthiorden                                                   20 lass          
N                                                                                   
Föreskrevne hemanen hafwa Skogh och mulebete efter
nödtårften : Men intet fiskewatn. Sqwalteqwarne             
ställe til uthiorden. Videfolio 10                                                             
                                                                                      
(Karttext:)
 
Akalla                                                                            
O. Julesta fiäll                                           
Häästa ägor                                              
Granby ägor                                                                   
P. Granby fiäll                                                                  ’
Q. Obrukadt Åker              
Eggeby  ägor