A10:63                                                                          

   
(Rubrik:) Wallentuna Sochen                                                                
                                                                                                            
A            Möreby     heman   2                                        
1             Skattehemman    10 öres   20  penningar 
B            uthsädhe dhet ene åhret                13 ½ tunna                         
C            dhet andre åhret                           11 ½ tunna                         
D            Obrukat åker                                   2 tunnor                         
E             I wreeten                                     1 1/8 tunnaa                        
F             Engh hårdwaldz till 80 lass                                
2             Cronohemman    5 ½ öresland                                               
B            Uthsädhe dhet ene åhret               6 ½ tunna                           
C            andra åhret och                            6 ½ tunna                           
D            I wreeten                                       3/8 tunna                           
E             Obrukat åker i wreeten                  3/8 tunna                           
F             Engh til                  38 lass                               
G.I.        Engh i Gullbroo Engen                 folio 59                               
                                                                                                            
K            Rickeby                                                                                 
L             uthsädhe dhet ena åhret                11 tunnor                           
M           dhet andre                                   10 ¾ tunnor  
H            Engh wedh Gullbroon fol 59         52 lass                                
              Skogh mulebeth och fiskewatn                                                
              intet.                                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
leriordh                                                                                                
Ormesta ägor                                                                                       
Wässby ägor                                                                                        
leerjord                                                                                                
lerjordh                                                                                                
Åby ägor                                                                                              
Prästegårdz ägor