A10:70                                                                                             

    
(Rubrik:)  Wallentuna Häradt                                                                
                                                                                                            
A            Vby itt Skattehemman och 8 öriss Landh Jordh 
B            Uthsäde dhet ena åhret                                        9 ½ Tunna   
C            Dhet andra åhret                                                  9 Tunnor     
D            I wreeten saass                                                    2 Tunnor     
E             Starr engh till                                                     50 Lass        
F             Obrukat åker                                                                         
g             Godh Leer Jordh  h.  Mooiordh                                              
I              Torpeställe widh Vby Träsket                                                
K            Brukat åker till                                                   1 ¾ Tunnor  
L             Obrukat åker till                                                3 Tunne landh
M           Starr engh till                                                     6 Lass           
              Till Vby ähr skogh och mulebete till nötorfften.
              Fiske watn något lijtit i Vby Träsket.                                     
N            doger giöra åker aff.                                                               
                                                                                                            
             
(Karttext:)                                                                                           
    
Mölne by egor                                                                                      
Vby Träsk                                                                      
Mölneby egor                                                                 
Ormesta egor