A10:71                                                                          

   
(Rubrik:)   Wallentuna Sochen                                                              
                                                                                                            
A            Ormesta Skattehemman  1      16 öresland                            
B            Uthsädhe dhet ena åhret               16 tunnor                           
C            Obrukat åker                               1 ½ tunna                           
D            Dhet andra åhret                          16 ¼ tunna                         
E             Obrukat åker                               1 ½ tunna                           
F             I Wreeten                                    3 tunnor                             
G            Hårdwaldz Engh till                      30 lass                                
              Godh Skogh och mulebete. Intet                       
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Mölneby ägor                                                                 
Betess hagha                                                                                        
Uby ägor