A10:74                                                                          

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh                                                               
                                                                                                            
A            Kusta.  Skattehemman  1.   8 2/3 öresland                              
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    14 tunnor      
C            Obrukat åker                                                    3 ½ tunna     
D            Dhet andra åhret                                                15 tunnor      
E             Engh till                                                             50 lass          
              Skogh, Mulebete och fiskewatn gott                                       
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Lappedals ägor                                                                                    
Lingz ägor                                                                       
Angar siöön