A10:75                                                                          

   
(Rubrik:)  Wallentuna Sochen                                                               
                                                                                                            
A            Kragesta    heman  3                                                               
1             Skattehemman                            13 öresland                        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    18 ¼ tunna   
C            Dhet andre åhret                                                18 ¼ tunna   
D            Hård och starrwaldz Eng                                   80 lass          
2             Skattehemman      8 öresland                          
B            Uthsädhe dhet ene åhret                                    11 ¼ tunna   
C            Dhet andra och                                                  11 ¼ tunna   
D            Eng till                                                               50 lass          
3             Frelsehemman       3 öresland                          
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ¼ tunna     
C            Dhet andra åhret och                                         4 ¼ tunna     
D            Engh til                                                              19 lass          
              Lijten Skogh och mulebete                                                      
              Gott fiskewatn.                                                                       
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Biörkeby ägor                                                                                      
Ulthambra ägor                                                                                    
Wallentuna Siöön