A10:8                                                                                                

    
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt                                                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A  Sunby  heman   3                                                                             
1   Skattegården                   14 ½ öresland                                          
2   Cronehemanet                 5 ½ öresland                     
3   Cronehemanet                 4  öresland                                              
B  Östergärdett  uthsädhe                                                18 ¾ tunnor
C  Wästergärdett  uthsädhe                                              20 ¼ tunnor
D  Starr Engh til                                                                lass              
E   Hårdwaldz Engh til                                                       lass              
F   Starr Engh til                          50 lass                           lass              
G Engh. Starrhöö                                                                                
 
2   Östergärdet                                                                7 1/8 tunnor
     Wästergärdett                                                             7 5/8 tunnor
     Engh til                                                                        19 lass          
    
 
3   Cronohemman   4 öresland                                                             
     Östergärdet                                                                5 1/8 tunnor
     Wästergärdett                                                             5 ½ tunnor   
     Engh till                                                                       13 lass          
     Lijten Skogh och uthmark och intet fiskewatn                                   
                                                                                      
(Karttext:)                                                                      
 
Starr Engh                                                                      
Affmätt aff E.N. herr Carl C. Landtmätare