A10:84-85                                                                       

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh   Wadha Sochen                                     
                                                                                                            
A            Seneby  heman 2                                                                    
1             Skattehemman                            10 öresland                        
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     15 tunnor      
C            dhet andre åhret                                                14 ¼ tunna   
D            Engh til                                                              9                   
              Til samma heman ligger en uthiord som til-                              
              förne hafwer warit ett heman för sigh                                       
              benämt Skiäleby    3 2/3 öre                                                   
E             uthsädhe til uthiorden dhet ene åhret                   2 ¾ tunna     
F             dhet andre åhret                                                2 5/8 tunna    
G            Eng til uthiorden                                                 16 lass          
                                                                                                            
2             Cronohemman      6 öresland                          
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     9                   
C            dhet andre åhret                                                8 ¾               
D            hårdwaldz Engh til                        5                   
              Skogh och mulebete lijtett                                                       
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Wada byes ägor                                                                                   
Skijsta ägor                                                                                          
Wada ägor                                                                                           
Målsta