A10:9

    
(Rubrik:) Spånga Sochn                                                                       
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A  Kymlinge Skatteheman  2                                                                
1   hemanett är    24 öresland                                                               
B  Norregärden uthsädhe                           15 tunnor                           
C  Södhergärdet uthsädhe                          15 ¼ tunna                         
D Tårpett  uthsädhe                                  6 ½ tunna    
E   Engh til                                                  100 lass        
Godh Skogh och mulebete                                                                    
F   Obrukadt Åker                                                                                
                                                                                                            
2   Danwikz heman    8 öresland                                                           
B  Norregärden uthsädhe                           5 tunnor                             
C  Södhergärdet uthsädhe                          5 1/12                                 
E   Engh til                                                  39 lass          
Godh Skog och mulebete                                                                     
Godh swartmylla i alle gärden                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                     
 
hage                                                                                                     
hage                                                                                                     
tompt                                                                                                   
Beteshage                                                                                            
Afmätt af E. N. herr Carl Carlssons landtmätare