A10:95                                                                          

                                                                                      
Angar Sochn                                                                                        
                                                                                                            
Lwndby                               96                                                            
Aleby                                   97                                                            
Rörby                                  98                                                            
Räffsta                                 99                                                            
Öresta                                  100                                                          
Wreter till Öresta                 102                                     
Weeda                                 103                                                          
Åsta                                     104