A10:96-97                                                                       

 
(Rubrik:)   Wallentuna Häradh  Anghar Sochen                                     
                                                                
A            Lunby                                         
1             Cronohemman     6 2/3 öre                                                     
B            uthsädhe dhet ena åhret                6 ¾ tunna                           
C            dhet andra åhret                           6 ¼ tunna                           
               I wreten                                       1 tunna                               
D            hårdwaldz Engh til  8 lass                                  
              Starr Engh til                                16 lass                                
             
2             Cronohemman   6 2/3 öre    lijka stort medh dhet                    
              förre.                                                                                     
3             Skatte   uthiord        3 1/3 öre                                                  
B            uthsädhe dhet ene åhret                3 1/8                                    
C            dhet andre                                   3 3/8 tunna                          
               I wreten                                       ¼                                        
               hårdwaldz Engh till                       4 lass                                  
               Starr Engh                                   8 lass                                  
                                                                                      
              Skogh och mulebete, något fiskewatn                                     
              i Ångersiön.                                                                             
                                                                                      
              Dhenne byes Starr Engh finnes igen på                                    
              Öresta afrijtning  folio 100  och är si-                                      
              gnerat littera  X.                                                                     
                                                                
A            Aleby  heman 3                                                                      
1             Skattehemman      6 öresland                                                
     uthsädhe dhet ena åhret   9 3/8 tunna                                                
     dhet andre åhret                                    7 1/8 tunna                          
               I wreeten                                     2                                         
               hårdwaldz Engh till 30 lass                                
E             höö i wreten                                5 lass                                  
2             Danwijkz hemman      6  öresland                                          
              uthsädhe dhet ene åhret                7 7/8 tunna                          
               dhet andre åhret                           7 1/8  tunna                          
               I wreten hårdwaldz höö               12 lass                                
               Starr Engh til                                30 lass          
3            ½ Skattehemman   4  öresland                                              
     uthsädhe dhet ene åhrett  6 ¼ tunna                           
               dhet andre åhret                           4 ¾ tunna                           
               I wreterne                                    3 ¼ tunna                           
               höö                                              12 lass                                
               Starr til                                        20 la]ss                              
                                                                                      
              Godh Skogh och mulebete.                                                    
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
 
Öresta ägor                                                                                          
Rörby ägor