A10:Register_3

                                                                                                                                  
     HARADER     SOCHNAR      BYAR                                                                
                                                                                                                                  
                                                      Ubby                                              70   S.t.         
                                                      Urfiellen vid Medlösa                      52                 
                                                      Wästanberga                                   65                 
                                                      Wastanberga torp                           66                 
                                                      Uthambra                                        76   F 2. S 1.
                                                                                                                                  
                                                       Lusinge                                           82   F 1. S 1.
                                                      Molsta                                            83   C 1. S 1.
                            Wada                 Seneby                                           85   C 1. S 1.
                                                      Skiista                                             86                 
                                                      Wada Prästgård och Kyrka            81   F 2.        
                                                      med Wada Torpet                                               
                                                      Utjord vid Seneby som tillför-                              
                                                      ne heet Skiälby                                83                 
                                                                                                                                  
                                                      Bråtteby                                          92   C 3.       
                                                      Fructhammar eller Ösby Präst-       93                 
                                                      gård                                                                    
                            Ösby                  Lilla Careby                                    89                 
                                                      Kiölinge                                          94   F 1. S 1 
                                                      Stora Careby                                  91   C 1. S 1.
                                                      Sundersta                                        90   S.           
                                                      Vässby                                           88   S 2/2       
     Wallentuna                                                                                                            
                                                      Aleby                                              97   S 3.       
                                                      Ååsta                                              104  S 2.       
                                                      Lundby                                           96   C 2.      
                                                      Råffsta                                            99   S 2.       
                            Angar                 Öresta                                            100  S 3.       
                                                      Item des vretar                                102               
                                                      Rörby                                             98   F 1. S 1.                     
                                                      Weda                                             103               
                                                                                                                                  
                                                      Fittia                                               109  S.t         
     Danderyd Skiepslag                   Byletorp[1]                                        110               
                                                      Såesta                                             113  C 1. F 1
                            Täby                  Skoberga                                        111  C 1. S 2
                                                      Syllta                                              114               
                                                      Täby Prästgård                               110               
                                                      Wisinge                                           109               
                                                      Skålhambra                                     126               
                                                                                                                                  
                                                      Bårby Prästgården                          118               
                                                      Bromby                                          124               
                            Fresta                 Fresta med Kyrkan                         121               
                                                      Grimesta                                         125               
                                                      Haraby                                           119[2]
 


[1] Tidigare Nybbletorp. Nybb överstruket och By skrivet ovanför.
[2] Pappertet skadat.