A10:Register_4

                                                                                                                                  
HÄRADER          SOCHNAR       BYAR                                                                 
                                                                                                                                  
                                                     
                                                      Hönseskougen                                124[1]              
                                                      Odenslunda                                     123 S 1.        
                                                      Sanda                                             120 S.           
                                                      Skallhambra[2]                                   126 C           
                                                      Toola torp                                       122               
                                                                                                                                  
                                                      Eggeby                                           132 S 1.        
                                                      Dyfvinge                                         136               
                                                      Nybbla                                           133 F 2. S    
                             Hammarby         Odenslunda utfiäll                            131               
                                                      Odenslunda ängsfiäll                        135               
                                                      Tiursåker                                        135 F 5. C    
                                                      Smedby                                          137 F 1. S    
                                                      Wiik                                               131 C 2[3]       
                                                                                                                                  
                                                      Alseke byn                                      140 C 4.[4]      
                            Alseke                Dito Prästgård                                 142               
                                                                                                                                  
                                                      Engeby                                           144 C 1.       
                            Knifsta               Griddeby                                        143               
     NotaBene denne by föres                                                                                     
     i registrat til Asijke socken          Hagelstena                                      145 C 1.[5]      
                                                      Mölnarefiällar                                  148               
                                                      Oleda                                             147 F 2.[6]      
                                                      Wickeby                                         149 F 2.[7]      
                                                      Wråå                                              146 S 1.        
                                                                                                                                  
                                                      Berga                                              155 S 1         
                                                      Brommesta                                     158 C 1. F    
                            Husby sochen     Brijsta utjord                                   172[8]              
                                                      Fransåker                                       172 C 1. S    
                                                      Hååsta                                            166 S 1.        
                                                      Håff                                                172[9]              
                                                      Herresta                                          171 S 2.        
                                                      Hofva                                             153 F 3         
                            Odenssala          Vretar                                             152               
                                                      Istad                                               155 C 1.[10]     
     Erlingshun[11]-                               Kumbla                                           162 S 2.        
                                                      Myreby                                           170 AC 1     
                                                      Nässby                                           164 C 2. S    
                                                      Odenssala Prästgård                       157               
                                                      Pasta                                              dito               
                                                      Berga                                              155
 


[1] Oläslig bokstav.
[2] Täby skrivet med blyerts.
[3] Oläslig bokstav.
[4] Oläslig bokstav.
[5] Oläslig bokstav.
 
[6] Oläslig bokstav.
[7] Oläslig bokstav.
[8] Oläslig text.
[9] Oläslig bokstav.
[10] Oläslig bokstav.
[11] Fortsätter på nästa sida dra.