A11:Titelblad


    Geometrisk Book
            vthaf
    åthskillige byar och hemman
             vthi
         Vplandh
som efter ordres refwade och beskrefne äro
            Anno
    1685 och 1686
              aff
      Petter Gedda