A11:Register1700[sid1]


REGISTER1 giordt Anno 1700 den 21 November


HÄRADER                SOCHNAR                    BYAR                           

                                                                    Arnö sategård2                           1
                                                                    Åby                                         60
                                ÖFVER                       Brunsta                                    63
                                                                    Fiskbrunna                               58
                                  GRAN3                      Kumbla                                   62
                                                                    Nibbelbacka                            61
                                                                    Säby                                        59
                                YTTER                        Skrikjädra                                57
                                  GRAN4                       Bohlsta                                    64
                                                                    Berma                                     67
HÅBO5                    Sankt PEDERS6          Erich sund zätterii                     65
                                                                    Granby                                    68
                                                                    Killingeby                                66
                                HAGA                         Berga                                      69
                                HÅTUNA                    Sälltlösa                                  70
                                TIBLA7                        Jädra                                       71
                                                                    Bällby                                      72
                                                                    Eggeby äng                                3
                                EGGEBY8                   Rörsunda9                                  2
                                                                    Wiik siö äng                               3
                                                                    Bärby                                        4
                                WIDBO10                    Lillbolet                                     5
SEMMINGS                                                Storbolet                                  5
HUNDRA11                                                 Willanby                                    412
                                SKIFTUNA                 Borsta                                       6
                                FRÖSUNDA               Tarrby                                       7
                                GOTTRÖRA                Håsta                                       8


1 Alltså utarbetat omkring 15 år efter att kartorna ritades. Senare avbockningar och anteckningar (trol. med blyerts) har i regel inte transkriberats, men St. och Ups. betecknar uppenbarligen Stockholms resp. Uppsala län, och den tredje förkortningen lär stå för "dito" eller något med samma innebörd.
2 Fel för säte-.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Arnö t.o.m. Skrikjädra.
4 Därefter högerpekande klammer som visar från YTTERGRAN till Bohlsta.
5 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar ÖFVERGRAN t.o.m. EGGEBY.
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Berma t.o.m. Killingeby.
7 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Jädra och Bällby.
8 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Eggeby äng t.o.m. Wiik siö äng.
9 Fel för Rörlunda.
10 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Bärby t.o.m. Willanby.
11 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar WIDBO t.o.m. FRÖSUNDA.
12 Rättat från 5.