A11:Register1700[sid2]


HÄRADER                SOCHNAR                    BYAR                           

LONGHUNDRA1   LAGGA2                      Högby                                       9
                                                                    Toftesta
                                GARN3                        Capellans och klockare gård4   10
                                                                    Garns kyrka
ÄRLINGHUNDRA ONSALA NB5              Eneby                                      11
                                Efter jordeboln i Sankte Olafs sochn
                                WÅRFRU-                  Åål hallft hittill                           86
                                                                    Åkerby                                    13
                                -KYRKA6                   Skiälby                                     12
                                                                    Wäster Liung                            87
                                                                    Åkerby                                    84
                                SUINGARN7               Husby                                      82
                                                                    Rörby                                      83
                                                                    Strand (ödegård)8                      84
ÅSUNDA9              SPARSÄTRA               Nyby                                       88
                                                                    Winsberga                               89
                                                                    Gryta                                       14
                                TILINGE10                   Doorsilla                                  90
                                                                    Lötsunda                                  15
                                                                    Håffdesta                                 92
                                                                    Österväla by                            16
                                                                    Kromsta                                   91
                                TEEDA11                     Walla                                        17
                                                                    Sallta                                        85
                                HERRCEBERGA        Wallgeby                                  18
                                                                    Backgården
                                WILLBERGA12           Klockargården13                      19
                                                                    Mällby
                                                                    Prästgården
                                                                    Willberga
                                                                    Hååra                                       20
                                                                    Linsunda                                   21
                                                                    Rösta                                        22
                                                                    Åålsta                                       23
                                BOGLÖSA14               Guddi                                       24
                                                                    Gåhnsta                                    25


1 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar GOTTRÖRA (på föregående sida) t.o.m. GARN.
2 Det andra G:et är tillfogat i efterhand över raden.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Toftesta t.o.m. Garns kyrka.
4 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
5 Alltså "Nota Bene", märk väl. Liksom följande rad tillfogat med mindre stil i efterhand. "jordeboln" är något osäker läsning, men avsikten bör ha varit att ange betydelsen "jordeboken".
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Åål t.o.m. Wäster Liung.
7 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Åkerby t.o.m. Strand.
8 Tillfogat i senare tid, troligen med blyerts.
9 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar WÅRFRUKYRKA t.o.m. TEEDA.
10 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Winsberga t.o.m. Österväla by.
11 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Kromsta t.o.m. Sallsta.
12 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Backgården t.o.m. Rösta. Klammern är förlängd nedåt och gick först bara t.o.m. Prästgården.
13 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och de tre följande, t.o.m. Willberga. Det sistnämnda är inte helt säkert läst, pga slitage eller radering. Det är tillfogat i efterhand mellan raderna, och klammern som tidigare gick t.o.m. Prästgården är förlängd.
14 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Åålsta t.o.m. Gåhnsta.