A11:Register1700[sid3]


<HÄRADER              SOCHNAR                  BYAR>

                                                                    Folltzberga                               27
                                WALLBY1                   Österby herrgård                      28
                                                                    Syklinge                                   26
                                LILLKYRKA2             Lundby                                    30
                                                                    Wiggby                                    29
                                LÖT                             Ramby                                     31
                                WEKHOLM3              Österdalby                               33
                                                                    Wästerdalby                             32
                                KONGSHUSBY         Kongshusbygård                      34
TREUGDS4             TORSVI5                     Nygården                                 35
                                                                    Torsvi kyrka och gård               93
                                                                    Kullinge                                    36
                                                                    Haksta                                     37
                                                                    Hårby                                      41
                                HUSBY                       Hollm 6-et Husby-6                    40
                                                                    Husby kyrka ibidem med präste7
                                SJUTOLFT8                och klockare gårds tegar
                                                                    Myrby                                      42
                                                                    Nybble                                     39
                                                                    Wärksta                                   38
                                                                    Wiggeby                                   43
                                                                    Alupsby                                    45
                                                                    Longrum                                   45
                                NYZÄTRA9                 Öfre Alsta                                94
                                                                    Nedre Alsta                              94
                                                                    Ryda kongsgård                        44
                                GIRSTA                       Rölöpe                                     46
                                FITTIA10                      Fittia                                        47
                                                                    Hårsta                                      48
                                KULLA11                     Wreta                                      49
LAGUNDA12                                               Nyby                                       50
                                LONGTORA               Åål hörer hallft hiit                    86


1 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Folltzberga t.o.m. Syklinge.
2 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Lundby och Wiggby.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Österdalby och Wästerdalby.
4 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar HERRCEBERGA (jämte två till på föregående sida) t.o.m. HUSBY SJUTOLFT.
5 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Nygården och Torsvi.
6-6 Med något mörkare bläck, troligen tillfogat i efterhand.
7 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och de två följande (t.o.m. Myrby). Klammern visar inte mot något tal i högerkolumnen. "ibidem ... tegar" har troligen tillfogats i efterhand, och står delvis mellan de ursprungliga raderna.
8 Därefter vänsterpekande klammer som till socknen Husby-Sjutolft för ihop nästa spalts Kullinge t.o.m. Wiggeby.
9 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Alupsby t.o.m. Ryda kongsgård.
10 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Fittia och Hårsta.
11 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Wreta och Nyby.
12 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar NYZÄTRA t.o.m. BISKOP-KULLA (på nästa sida).