A11:Register1700[sid4]


HÄRADER                SOCHNAR                    BYAR                           

                                                                    Bälsunda                                  53
                                HIELSTA1                   Hiellsta by                                51
                                                                    Tiil                                           54
                                                                    Wreeta                                    52
                                BISKOP-                    Homsta                                    56
                                  KULLA2                    Kattebo                                   55
                                SÖDERBY                  Sonö                                        733
LIHUNDRA4           CARLSKYRKA         Carllösa                                    74
                                HUSBY5                      Sunsta                                      75
                                                                    Sunsta ett annat                        76

                                ESTUNA6                   Huitsiö                                      77
                                                                    Hagård                                     78
                                                                    Suinnige                                    79 outrät7
BRO SKIEPS                                              8-Norresund                              80-8
    LAG9                   BRO10                         Stentorpet                                 80
                                                                    Södersund                                81
                                                                    11-Sätra torpet                           70-11


1 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Bälsunda t.o.m. Wreeta.
2 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Homsta och Kattebo.
3 Till höger om denna och de två följande raderna står en pga slitage eller oförsiktig lagning svårläst anteckning:
"
desse alle äre
heel obeskre<fne>
och fins anl<e->
dning till d...
bak-reg.....".
4 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts socknar SÖDERBY t.o.m. ESTUNA.
5 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts båda Sunsta.
6 Därefter vänsterpekande klammer som först har fört ihop nästa spalts Huitsiö och Hagård men sedan förlängts först till Suinnige och sen till Stentorpet. Jfr not 7 och 10.
7 Eller kanske outrätt. Väl med betydelsen 'outrett, ej utrett'. Antecknat i efterhand.
8-8 Tillfogat i efterhand mellan raderna.
9 Därefter klammer som visar mot socknen BRO i nästa spalt.
10 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Stentorpet och Södersund. Jfr not 6 och 7.
11-11 Med något avvikande bläck och mindre stil, troligen tillfogat i efterhand. Till vänster om namnet en liten klammer, kanske avsedd som förlängning av klammern ovanför som pekar mot socknen BRO.