A11:Register[sid1]


                Register1 vppå dhe byar och hemman
                som vthi denna book afftagne
2 finnas.
                                                                                                                                                     folio
                                                    A.
Arnöö gårdh    uthi Öfwer Gran sochn och Håbo häradh                                                                    1
Alsta    uthi Nysättra sochn och Lagunda haradh3                                                                             94

                                                    B.
Bärby    uthi Widbo sochn och Sämming hundratz häradh                                                                   4
Borstadh    uthi Skäfftuna sochn och dito häradh                                                                                6
Backgården    uthi Willberga sochn och Treugd häradh                                                                    19
Bellsunda    uthi Jellsta sochn och Lagunda häradh                                                                           53
Brunsta    i Öfwer Gran sochn och Håbo häradh                                                                              63
Båhlsta    i Ytter Gran sochn och dito häradh                                                                                   64
Berma    uthi Sankte Peders sochn och Håbo häradh                                                                       67
Berga    uthi Haga sochn och dito häradh                                                                                         69
Bällby    uthi Tibble sochn och dito häradh                                                                                       72
Broo Sund    uthi Broo sochn och Lyhundratz häradh                                                                       80

                                                    C.
Carllösa herregård    uthi Carlskyrka sochn och Lyhundratz häradh                                                  74

                                                    D.
Dahlby4    uthi Wekholm sochn och Treugd häradh                                                                           32
Dahlby5    uthi dito sochn ochn6 Treugdh häradh                                                                               33
Dorsilla    uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                               90

                                                    E.
Eggeby Engh    uthi Eggeby sochn och Håbo häradh                                                                           3
Eneby    uthi Onsala sochn och Ehrlinghundrad häradh                                                                      11
Ericksundz sätherij    utj Sankte Peders sochn och Håbo häradh                                                       65

                                                    F.
Foltzberga    uthi Wallby sochn och Treugdh häradh                                                                         27
Fittia by    uthi Fittia sochn och Lagunda häradh                                                                               47
Fiskebrunna    utj Öfwer Gran sochn och Håbo häradh                                                                    58

                                                    G.
Gryta    uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                                 14
Gudi    uthi Boglösa sochn och Treugdh häradh                                                                                24
Gånsta    utj dito sochn och häradh                                                                                                  25
Granby    uthi Sankte Peders sochn och Håbo häradh                                                                      68
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    Håsta7


1 Alfabetiskt register över byarnas och gårdarnas namn. Ännu inte fastställt om samtida med volymen eller utarbetat något senare.
2 Se SAOB A 645 AFTAGA II 1 c.
3 Fel för hä-.
4 I vänster marginal står tillfogat wäster.
5 I vänster marginal står tillfogat Öster.
6 Fel för och; dittografi av föregående ords slut.
7 Tydligen avsett som kustod; jfr början av nästa sida.