A11:Register[sid2]


                                                    H.
Håsta    i Gåttröra sochn och Långhundrad häradh                                                                              8
Högby    uthi Lagga sochn och dito häradh                                                                                         9
Håra    uthi Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                              20
Håksta    uthi Huusby Siutollfft sochn och dito häradh                                                                       37
Hollm    uthi dito sochn och häradh                                                                                                   40
Huusby    vthi dito sochn och häradh                                                                                                40
Hårby    vthi dito sochn och häradh                                                                                                  41
Horrsta    uthi Fittia sochn och Lagunda häradh                                                                                48
Homsta    uthi Biskopz Kulla sochn och Lagunda häradh                                                                  56
Hwijtsiöö gård    utj Estuna sochn och Lyhundrad häradh                                                                 77
Hagård    i dito sochn och häradh                                                                                                     78
Huusby säthegård    i Swingarn sochn och Åsunda häradh                                                                82
Håfdesta    uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                             92

                                                    I.
Ieelsta by    uthi Jellsta sochn och Lagunda häradh                                                                            51
Iedra    uthi Tibble sochn och Håbo häradh                                                                                      71

                                                    K.
Klåckaregården    i Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                 19
Kongshuusby by    uthi Kongz Huusby sochn och Treugdh häradh                                                    34
Kullinge    uthi Huusby Siutolfft sochn och Treugdh häradh                                                               36
Kattebo    i Biskopz Kulla sochn och Lagunda häradh                                                                      55
Kumbla     i Öfwer Gran sochn och Håbo häradh                                                                             62
Killinge by    i Sankte Peders sochn och Håbo häradh                                                                     66
Kromsta    i Teda sochn och Åsunda häradh                                                                                    91

                                                    L.
Lillbole    uthi Widbo sochn och Semminghundratz häradh                                                                  5
Löthsunda    uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                          15
Linsunda    uthi Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                       21
Lundby    uthi Lillkyrka sochn och Treugdh häradh                                                                          30
Långrum    i Nysättra sochn och Lagunda häradh                                                                             45

                                                    M.
Mälby    uthi Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                           19
Myrby    utj Huusby Siutolfft sochn och Treugdh häradh                                                                   42

                                                    N.
Nygård    uthi Torßwij sochn och Treugdh häradh                                                                            35
Nyble    utj Huusby Siutolfft sochn och Treugdh häradh                                                                   39
Nyby    uthj Kulla sochn och Lagunda häradh                                                                                  50
Nybbelbacka vthiorder    i Gran sochn och Håbo häradh                                                                 61
Norre Sund    i Estunas1 sochn och Lyhundra häradh                                                                     80
Nyby    uthi Sparsättra sochn och Åsunda häradh                                                                            88

                                                    O.

                                                    P.
Prästegården    uthi Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                 19

                                                    Q.


1 Över ett struket Broo. Troligen av annan hand.