A11:Register[sid3]


                                                    R.
Rörlunda    uthi Eggeby sochn och Håbo häradh                                                                                 2
Rösta    uthi Willberga sochn och Treugdh häradh                                                                             22
Ramby    uthi Löth sochn och Treugdh häradh                                                                                  31
Ryda kongzgård    i Nysättra sochn och Lagunda häradh                                                                  44
Rolöpe    uthi Girista sochn och Lagunda häradh                                                                               46
Rörby    uthi Swingarn sochn och Lagunda häradh                                                                            83

                                                    S.
Storbole    uthi Widbo sochn och Semminghundratz häradh                                                                5
Skiälby    uthi Wårfru kyrk sochn och Åsunda häradh                                                                       12
Syklinge    uthi Wallby sochn och Trögd häradh                                                                                26
Skrikjedra    utj Gran sochn och Håbo häradh                                                                                  57
Säby    utj dito sochn och häradh                                                                                                      59
Sälltlösa    utj Håtuna sochn och Håbo häradh                                                                                  70
Sonö    uthi Söderby sochn och Lyhundra häradh                                                                             73
Sunsta    utj Huusby sochn och Lyhundra härad                                                                                75
Sunsta    uthi dito sochn och häradh                                                                                                  76
Swinninge    uthi Estuna sochn och Lyhundra häradh                                                                         79
Stentorpet    uthi Estunoo1 sochn och Lyhundra häradh                                                                    80
Söder Sund    utj Broo sochn och Broo Skeplagh                                                                             81
Strand    i Swingarn sochn och Åsunda häradh                                                                                  84
Salta sätherij    i Teda sochn och Åsunda häradh                                                                              85

                                                    T.
Tarby    uthi Frösunda sochn och Semminghundrad häradh                                                                  7
Toftesta    uthi Garn sochn och Långhundradh häradh                                                                        10
Tijhl    i Jellsta sochn och Lagunda häradh                                                                                         54
Torßwij gård    i Torßwij sochn och Trögd häradh                                                                             93

                                                    W.
Wiksiö eng    utj Eggeby sochn och Håbo häradh                                                                                3
Willamby    utj Widby sochn och Semming hundrad häradh                                                                 4
Wähla2    uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                                16
Walla    utj Teda sochn och Åsunda häradh                                                                                        17
Walgeby    utj Herkeberga sochn och Treugdh häradh                                                                       18
Wiggeby    uthi Lillekyrk sochn och dito häradh                                                                                 29
Wärkesta    uthi Huusby Siutolfft sochn och Trögd häradh                                                                 38
Wiggeby    uthi dito sochn och häradh                                                                                               43
Wreeta    uthi Kulla sochn och Lagunda häradh                                                                                 49
Wreeta    uthi Jellsta sochn och Lagunda häradh                                                                                52
Winsberga    utj Tillinge sochn och Åsunda häradh                                                                            89
Wäster Jung    uthi Wårfru kyrk sochn och Åsunda äradh                                                                  87

                                                    X.

                                                    Y.

                                                    Z.


1 Över ett struket Broo. Troligen av annan hand.
2 I vänster marginal står tillfogat Öster.