A11:Register[sid4]


                                                    Å.
Åkerby    uthi Wårfrukyrk sochn och Åsunda häradh                                                                        13
Åhlsta    uthi Boglösa sochn och Trögd häradh                                                                                  23
Ålops by    uthi Nysättra sochn och Lagunda häradh                                                                         45
Åby    uthi Öfwer Gran sochn och Håbo häradh                                                                                60
Åkerby    uthi Swingarn sochn och Åsunda häradh                                                                            84
Åhl    uthi Wårfrukyrk sochn och Åsunda häradh. Och Långtora sochn och
  Lagunda häradh                                                                                                                             86

                                                    Ä.

                                                    Ö.
Österby herregård    utj Wallby sochn och Trögd häradh                                                                   28