A11:1


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Arnö sätegårdh i Öfwer2 Gran sochn och
                        Håbo häradh belägen.


(Karttext:)

Diursgårds torpet
Diurgården
Tiock graan och eeke skogh
Fiskiar torpet.

Tegelungh
Qwarntorpet
Hum<->ble gård
Lagården
Mangården
Krydde-gården.
Trägårdh
Humblegarden3
Canin holmen.

Skegars holmen

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 1. Vid rubriken står delvis svårläsliga sentida blyertsanteckningar, bland vilka af Upsala län och åren 1685 och 1686 är lättare uttydbara.
2 Tillfogat i efterhand över i.
3 Fel för -gården.