A11:2


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Rörlunda uthi Eggeby sochn och
                       
2-Håbo häradh belägen.-2


(Karttext:)

Suart-bäcks sundet.
Warpesund
Ullfielen.

Wreta åkergiärde möther
Kulsta åker möther
Åkerby åker möther
Åkerby engh möther
Wärsta engh möther

En högh sand åås
Boråstorpet
Wägen till Skoklöster

Tall och gran skogh
Rörlunda gårdh och3
Hum-ble-gårdh

Eng
Eng
Eng
By engen

Engh
Haga till torpet.
Löffhagz-torpet.
Biörck hagan brukas till herrgården.
odugligh steenbacka

Siöö hagen. brukas till herrgården
odugligh march.
Siöengen.

Färietorpet
Siööholmarna

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 2.
2-2 Endast övre delen av H i Håbo skymtar på faksimilen, men supplerat efter andra titlar.
3 Därefter något i kartvecket som är för nött för att kunna urskiljas.