A11:3


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Eggeby engh och Wijchsiö sochn uthi Eggeby
                   
sochn och Håboo häradh belägne.


(Karttext:)

Wagen2 till Skoklösters lande
Engstorpet
Skarp engen
Een wreet möther
Wijksiö ehgor rundt om kring

Eggeby engz egor

alnar
Scala ulnarum.


                Notarum Explicatio.
                                                                            Åker            Engh
                                                                            Tunland       Winter laß

A     Ähr skarp engen som består aff
        hårdwall till                                                                             3
B     Ähr af hårdwall doch något tufwog till                                    10
C     Ähr torparens eng sampt åkerwreetar,
        hwillkens åker ähr åhrligen3 till                             1/2
D     Engen består af skarp hårdwall uthi
        en haßelbacke till                                                                    2
E      En engz teg utj samma eng på ett
        annat stelle afrået4 af oduglig
        mark till                                                                                  2
F      Fyra stycken tegar utj Eggeby eng aff
        god hårdwall till                                                                    19 
                                                      Summa                  1/2             34


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 3.
2 Fel för Wägen.
3 Över raden.
4 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3