A11:4


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Willamby och Bärby uthi Wijdbo sochn och Semmings-
                           
hundrats häradh


(Karttext:)

Wijdbo kyrkia

Rickeby egor mötha
Gollne egor mötha
Lillbole möther

Karby åker möther på denne sijdan.
Neederengz herrgårds egor mötha.

Bärby
Lillengen
Willamby
Betes haga till byn
Stoorengen
Stoorengen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 4. På baksidan av en kartflik (som syns på 19.djvu) har i senare tid antecknats "1685 och 1686 af Peter Gedda". Under titeln har i senare tid antecknats något som kanske ska läsas "eller Bärs ägor 1. Riksdaler 24".