A11:5


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Storbole och Lillbole uthi Wijdbo sochn och Semmings-
                               
hundrats häradh belägne.


(Karttext:)

Bysta egor mötha
Prästegårdz hagen möther
Wåla möther
Öreby möther

Gollna2 egor möther
Willamby egor möther
Nederengz herregårdz egor mötha

Storbole
Hagstelle3
Vthmarken
Lillbole

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 5, vilket har förtydligats i senare tid då den ursprungliga siffran har nötts och kanske delvis försvunnit då sidan har skurits. Nedtill, efter Scala ulnarum, har i senare tid tillagts gamla scalan.
2 På raderat Willamby.
3 Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.