A11:6


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Borstad uthi Skeftuna sochn och Semmingehundrats
                                        häradh


(Karttext:)

Skoby egor mötha
Ahnsta egor mötha.

Bijsta och Wijbo prestegårds egor mötha
Koksta och Leffsta egor mötha

Oduglig mark
Engen
Borstad
Lillengen

Beteß hagar
Linda
linda
Wthmarken

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 6, vilket har förtydligats i senare tid då den ursprungliga siffran har ansetts för otydlig.