A11:7


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Tarby uthi Frösunda sochn och Semmings-
                               
hundra häradh


(Karttext:)

Espesta egor mötha
Lösta egor mötha

Skräfta egor mötha
Attsta egor motha2
Billsta egor mötha

2000 ahlnar sträcker sigh skogz råågongen
Norengen
Betes hagar

Tarby by
Skogz backe
Englötz engen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 7. Längst ner står 6 1/2 följt av en förkortning om troligen två tecken.
2 Fel för mötha.